Gòtika Software

 

 

Gòtika Software
info@gotikasoftware.com
T 600 432 641
T 670 843 179
Torrent d'en Vidalet, 55 L2
08024 Barcelona
Nota legal
Política de privacitat
Localització
Sitemap
Gòtika Software
Nota Legal
Política de Privacitat
Localització
Sitemap

Nota Legal

El titular del present website és GÒTIKA SOFTWARE, S.C.P., en endavant GÒTIKA SOFTWARE, amb domicili al carrer de Milena Jesenskà, 22 - 08206 Sabadell (Barcelona) i amb Codi d'Identificació Fiscal J63413603.

Risc i obligacions

Vostè utilitza aquest website sota la seva responsabilitat. GÒTIKA SOFTWARE no pot garantir que aquest website no contingui errors o disfuncions que afectin al seu ordinador. GÒTIKA SOFTWARE no es fa responsable de cap pèrdua o dany que pugui arribar a patir per utilitzar aquest website.

Propietat intel·lectual

El present website, incloent el disseny i els codis font, constitueixen una obra protegida pel dret de propietat intel·lectual de la qual és titular GÒTIKA SOFTWARE. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines. L'usuari podrà lliurement - només per ús personal - copiar en el seu ordinador o bé obtenir una copia impresa de les pàgines o pantalles a les que pugui accedir, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de GÒTIKA SOFTWARE. Queda especialment prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús, en qualsevol medi, de les imatges, marques, logotips o altres signes distintius de GÒTIKA SOFTWARE. La informació que es facilita en aquest website no pot ser objecte de venda o cessió, sota cap concepte, incloent la gratuïta.